Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Tavoite

Saat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistat edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskeluvalmiutesi vahvistuvat, ammatinvalintasi selkeytyy ja hankit valmiuksia jatko-opintoihin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu peruskoulun suorittaneille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa sekä koulutusta vailla oleville maahanmuuttajille, joiden kielitaito on puhumisen osalta tasoa A2.2.

Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneet eivät voi hakeutua VALMAan.
Hakijat, joilla ei ole osoitusta kielitaidosta, haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Jos olet maahanmuuttaja ja tarvitset lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta ja kielitaitovaatimuksista, voit olla yhteydessä Ann-Louise Känsälään, p. 040 808 5534.

Sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 60 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen osat:
- Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp
- Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp
- Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osp
- Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp
Lisäksi opiskelija voi ottaa ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osp sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osp

Koulutuksen osien osaamispisteissä on liikkumavaraa, jotta opiskelija voi suunnitella opintonsa joustavasti henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Koulutuksen perusteen tiedot:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/ops/tiedot

Vähintään 30 osp suorittaminen oikeuttaa samana ja sitä seuraavana vuonna yhteisvalinnassa 6 pisteeseen, näitä pisteitä ei kuitenkaan saa peruskoulun päättötodistuksen antaman 6 pisteen lisäksi (nämä saat peruskoulun päättymisvuonna ja sitä seuraavana vuonna).

Opinnot järjestetään Kokkolan Ammattikampuksella.

Alkukartoituksen jälkeen koulutus perustuu tarpeisiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi. Koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja valmentaa sinua ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen. Voit myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Korotetuista arvosanoista annetaan todistus varsinaisen päättötodistuksen liitteeksi.

Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos sinulla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Lisätietoa hakemisesta Hakijapalveluista:
puh. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Lisätiedot koulutuksesta:
opinto-ohjaaja Evelina Tyynelä, p. 040 807 3579 (1.8.2020 alkaen Terhi Petäjä, p. 044 725 0721)
opettaja Ann-Louise Känsälä, p. 040 808 5534 (maahanmuuttajahakijat)

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010