Työnohjaus

amatillista kehittymistä tukevaa tavoitteellista vuorovaikutusta

liiketalous2
Työnohjauksessa on mahdollisuus käsitellä mieltä askarruttavia kysymyksiä ja etsiä ratkaisuja erilaisiin työn haasteellisiin tilanteisiin. Työnohjaus auttaa jäsentämään ajatuksia ja tunteita - setukee työssä jaksamista. Työnohjaukseen kuuluu luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus.

Tarjoamme yksilö- tai ryhmätyönohjausta:
  • Yksilötyönohjauksessa etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja omaan työhön liittyviin haasteisiin, vahvistetaan ammatillista itsetuntoa ja tuetaan työssä jaksamista.
  • Ryhmäohjauksessa tarkastellaan samoja teemoja kuin yksilöohjauksessakin, mutta ryhmässä ohjattavat voivat lisäksi peilata omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan ja oppia toinen toisiltaan. Vertaistuki tekee ryhmästä usein rikkaan ja tehokkaan.

Työnohjauksen perustana toimii alussa solmittava työnohjaussopimus, jossa erilaiset tavoitteet sovitaan yhteen ja luodaan työskentelylle ulkoiset puitteet. Työnohjaukset voidaan järjestää joko Kokkolan Hyvinvointikampuksen tiloissa tai tilaajan tiloissa.

Työnohjauksen hinta määrittyy palvelun tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja siihen vaikuttavat mm. palvelun luonne ja työnohjausmäärät.

Yhteystiedot ja tiedustelut

  • työnohjaaja Satu Sundell (satu.sundell(at)kpedu.fi), puhelin 044 725 0534

 

Viimeksi muokattu: 3.12.2019