Yrittäjälle

Oppisopimuskoulutus sopii myös yrittäjälle, joka haluaa laajentaa tai päivittää omaa osaamista ja yrityksen kilpailukykyä ammatillisen koulutuksen avulla. 

 •  yrittäjänä voit opiskella oppisopimuskoulutuksella samoja ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia kuin työsuhteiset opiskelijatkin 
 • yrittäjän oppisopimus on yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä on päätoiminen yritystoiminta (vähintään 25 h/vko)
 • osaamisen kehittäminen tapahtuu omassa yritystoiminnassasi – yrittäjän yrittäjyys- ja/tai substanssiosaaminen ja yrityksen liiketoiminta kehittyvät 
 • koulutukseen sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen 
 • yrittäjän oppisopimuksessa työpaikkaohjaajana toimii mentori, joka toimii ammatillisen vuoropuhelun kumppaninasi ja sparraajanasi oppisopimuksen ajan 
 • sinulle voidaan maksaa oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ajalta asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja 
 • mentorille on mahdollista maksaa koulutuskorvausta, mikäli hän on yrityksesi ulkopuolelta  

Taloudellinen tuki yrittäjäopiskelijalle

 • pääosin maksuton koulutus 
 • päiväraha 15 €/opetuspäivä, jos sinulle aiheutuu ansionmenetystä oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen päiviltä 
 • perheavustus 17 €/opetuspäivä (mikäli sinulla on alle 18-vuotias lapsi huollettavana) 
 • matkakorvausta oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lähiopetusjaksolle osallistumisesta, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikkaan on yli 10 km 
 • mahdollinen majoittumiskorvaus 8 euroa/opetuspäivä

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen 

Jos olet hakeutumassa oppisopimukseen, voit täyttää sähköisen esitietolomakkeen tai ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Tutustu myös esitteeseemme!

Hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle: 


Viimeksi muokattu: 19.12.2019