Työpaikkaohjaajalle

Voit hankkia ohjausosaamista vaihtoehtoisilla tavoilla:

Valtakunnallinen www.ohjaan.fi -sivusto tukee työpaikallanne tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Sivuston sisältö on koottu hyödyntäen työpaikalla tapahtuvan oppimisen uusinta tutkimustietoa, ohjaajien palautteita ja työelämän hyviä ohjauskäytäntöjä. Sisältö ja materiaalit palvelevat koko ammatillista koulutusta ja siihen voit perehtyä ajasta ja paikasta riippumatta.

Osoitteesta https://ohjaan.fi/verkkovalmennus/ löydät itsenäisesti suoritettavan verkkovalmennuksen. Valmennus sopii kaikille, jotka toimivat ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajina, tai ovat kiinnostuneita kehittämään omalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Valmennuksen tavoitteena on tutustua työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaukseen ja saada välineitä sen toteuttamiseksi.

Oppisopimuspalveluiden toteuttamien työpaikkaohjaajakoulutusten tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja tukea työpaikkaohjaajia tärkeässä työssään. Koulutus myös tiivistää yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkaohjaajien avoimissa ja työyhteisökohtaisissa koulutuksissa sisältönä toimii mm. Ohjaan.fi sivusto. Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä tarkastellaan mm. työpaikkaohjaajan roolia ja tehtäviä ja toisessa osassa perehdytään palautteen antamiseen ja oppimisen seuraamiseen työpaikalla.  Tulevat ryhmämuotoiset koulutukset järjestetään: 

Kannus
osa 1 13.11. klo 12-14
osa 2 11.12. klo 12-14

Kaustinen
1. ja 2. osa  28.10. klo 13.00 -16.00

Kokkola
1. osa 14.11. klo 13.30-15.30
2. osa 12.12. klo 13.30-15.30

 

Ilmoittaudu klikkaamalla valitsemasi koulutuksen päivämäärää
 

Voit osallistua koulutuksiin myös etänä omalla tietokoneyhteydellä (edellytyksenä nettiyhteys ja kaiuttimet ja Flash Player). Etälähetys toteutetaan Parasta digiohjausta -hankkeen pilottina.  

Kysy lisää yrityskohtaisista työpaikkaohjaajakoulutuksista oppisopimussuunnittelijoilta


Väli- ja päättöarviointi ja koulutuskorvaukset 

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät kahdesti vuodessa sähköisen väliarvioinnin ja koulutuksen päätyttyä alla olevien linkkien kautta. Mahdolliset koulutuskorvaukset työnantajalle maksetaan tehtyjen arviointien jälkeen. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi. 

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: https://campus.sopimuspro.fi/study 

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset: 
https://oppisopimus.kpedu.fi/default.aspx 

Ohjeet väliarvioinnin tekemiseen 

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: 
Työpaikkaohjaajan ohje väliarvioinnin tekemiseen: 
https://www.youtube.com/watch?v=HGP12zn2grI 
 
 

Muutokset

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin alla olevalla muutoslomakkeella (esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset, keskeytykset, sopimuksen purku). Lomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuspalveluihin. 
 
Muutoslomake 

Hyödyllisiä linkkejä työpaikkaohjaajalle

Viimeksi muokattu: 24.10.2019