Oppisopimuskoulutus opiskelijalle

Oppisopimuspalvelut järjestää koulutuksia non-stop periaatteella, joten voit ottaa yhteyttä heti, kun koulutustarvetta ilmenee ja sinulla on työpaikka tiedossa oppisopimusta varten. Jos olet työtön työnhakija, kannattaa ennen työpaikan hakemista selvittää palkkatuen mahdollisuus TE-toimistosta. 

Oppisopimus sopii sinulle, kun haluat: 

 • hankkia käytännön ammattitaidon ja ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan/osia 
 • kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi työn ohessa 
 • suorittaa loppuun keskeytyneet ammatilliset opinnot

Oppisopimusopiskelijana saat:

 • työehtosopimuksen mukaisen palkan
 • asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja
 • maksuttoman opetuksen ja tutkinnon osan / osat

Oppisopimusopiskelijana sitoudut:

 • suorittamaan asianmukaisesti annetut työtehtävät työnantajan valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • kaikkiin työsuhteesi ehtoihin
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisiin opintoihin
 • tekemään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointia yhteistyössä työpaikkaohjaajasi kanssa

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Jos olet sopinut oppisopimukseen hakeutumisesta työnantajasi kanssa, ota yhteyttä tai täyttäkää yhdessä esitietolomake.


Tutustu myös esitteeseemme!


 
Tyttö1

Oppisopimusopiskelijan palkka ja etuudet:

Työnantaja maksaa työstä alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalla on oikeus saada oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ajalta asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja seuraavasti:
 
Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ajalta: 

 • päiväraha 15 €/opetuspäivä 
 • perheavustus 17 €/opetuspäivä (mikäli opiskelijalla on alle 18-vuotias lapsi huollettavana)  

Palkanmaksusta riippumatta: 

 • matkakorvausta oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lähiopetusjaksolle osallistumisesta, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikkaan on yli 10 km 
 • mahdollinen majoituskorvaus 8 €/opetuspäivä  

Opintososiaaliset etuudet (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaukset) 

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia sähköisesti alla olevien linkkien kautta. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: https://campus.sopimuspro.fi/study 

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset: 
https://oppisopimus.kpedu.fi/default.aspx

Väli- ja päättöarviointi ja koulutuskorvaukset 

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät kahdesti vuodessa sähköisen väliarvioinnin ja koulutuksen päätyttyä alla olevien linkkien kautta. Mahdolliset koulutuskorvaukset työnantajalle maksetaan tehtyjen arviointien jälkeen. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi. 

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset: https://campus.sopimuspro.fi/study 

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset: 
https://oppisopimus.kpedu.fi/default.aspx
 

Ohjeet väliarvioinnin tekemiseen:

Vuonna 2017 tai sen jälkeen alkaneet oppisopimukset:
Opiskelijan ohje väliarvioinnin tekemiseen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLFXSYr7fUA 

Ennen vuotta 2017 alkaneet sopimukset:
Opiskelijan ohje väliarvioinnin tekemiseen: 
https://ohjaan.fi/arvioinnin-kirjaaminen-opiskelija/ 

Muutokset 

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin alla olevalla muutoslomakkeella (esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset, keskeytykset, sopimuksen purku). Lomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuspalveluihin. 
 
Muutoslomake

Hyödyllisiä linkkejä opiskelijalle 

Viimeksi muokattu: 22.8.2019