Tulevat tapahtumat

Yhtymävaltuuston kokous/Fullmäktige sammanträde

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuusto kokoontuu Närvilänkadun auditoriossa / Teams-yhteydellä, torstaina 2.6.2022 klo 18.00 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä maanantaista 6.6.2022 alkaen koulutusyhtymän www-sivuilla osoitteessa: https://bit.ly/3siFr5J
 
Johanna Paloranta

valtuuston puheenjohtaja

 
Mellersta Österbottens utbildningssamkommunens fullmäktige sammanträder i Närvilägatans auditorium / Teams, torsdagen den 2.6.2022 kl. 18.00.
Justerat protokoll är till påseende fr.o.m. måndagen den 6.6.2022 på samkommunens  www-sidorna i adressen: https://bit.ly/3siFr5J
  
Johanna Paloranta
fullmäktigeordförande