Tulevat tapahtumat

Kotiväenilta Kaustisen toimipaikassa

Kotiväenillat ovat tarkoitettu opiskelunsa aloittavien opiskelijoiden kotiväelle.

Illassa esitellään rehtorin toimesta ammattiopiston toimintaa ja käydään läpi käytänteitä. Illan aikana on myös mahdollisuus tutustua henkilökohtaisesti vastuu- ja opinto-ohjaajiin sekä oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

Tervetuloa osallistumaan Teamsin välityksellä! Tutkintovastaavat lähettävät huoltajille kutsut sähköpostitse.