Tulevat tapahtumat

Yhtymävaltuuston kokous, Fullmäktige sammanträde

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuusto kokoontuu Närvilänkadun auditoriossa / Teams-yhteydellä, torstaina 22.4.2021 klo 18.00 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä maanantaista 26.4.2021 alkaen koulutusyhtymän www-sivuilla osoitteessa: http://bit.ly/1NIHeJK
 
Tapani Hankaniemi
valtuuston puheenjohtaja
 
 
Mellersta Österbottens utbildningssamkommunens fullmäktige sammanträder i Närvilägatans auditorium / Teams, torsdagen den 22.4.2021 kl. 18.00.
Justerat protokoll är till påseende fr.o.m. måndagen den 26.4.2021 på samkommunens  www-sidorna i adressen: http://bit.ly/1NIHeJK
 
 
Tapani Hankaniemi
fullmäktigeordförande