Fullmäktige sammanträder

  • 25. huhtikuuta 2019 18:00 - 21:00
Mellersta Österbottens utbildningssamkommunens fullmäktige sammanträder i yrkesinstitutets auditorie, Närvilägatan 8,  torsdagen den 25.4.2019 kl. 18.00. Justerat protokoll är till påseende fr.o.m. måndagen den 29.4.2019 på samkommunens  www-sidorna i adressen http://bit.ly/1NIHeJK

Tapani Hankaniemi
fullmäktigeordförande