Hankkeen esittely

 

Yhdessä ohjaten

 

Yhdessä ohjaten -hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitotyötä, ja tukea työttömiä työnhakijoita oman polun löytämisessä kohti työtä tai koulutusta. Yhteistyössä Kokkolan kaupungin, TE-toimiston ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston kanssa kehitetään organisaatiorajat ylittäviä työmenetelmiä alueen työllisyyden edistämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kokkolassa asuvat ja erityisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat. Kohderyhmään voi kuulua myös muut työttömät, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarjotaan kohderyhmälle erilaisia ohjaus- ja koulutuspalveluja, kuten henkilökohtaista ura- ja työllistymisohjausta, pienryhmäohjausta sekä yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltua koulutusta. Kohderyhmään kuuluvat voivat osallistua näihin palveluihin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Ohjaustyön ja/ tai koulutusten avulla rohkaistaan ja tuetaan hankkeen osallistujia itselleen sopivan opiskelu- tai työpaikan löytämisessä ja aina tarvittaessa myös työelämään kuntouttavan vaihtoehdon löytymisessä.

Yhdessä ohjaten -hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja Kokkolan kaupungin tuella. Hanketta toteutetaan Kokkolassa. Sen päätoteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelut.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2022.