Luova Kampus

Uusia oppimisympäristöjä luonnonvara-alalle

Luova Kampus 2020 kehittämis- ja investointihankkeiden tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä kehittämällä oppimisympäristöjä sekä edistämällä uuden teknologian käyttöä. 

Hankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö sekä eläinklinikan laiteinvestoinnit. Lisäksi hankitaan opetuskäyttöön ratsastus-, ravi- metsäkone- ja monitoimisimulaattorit. 

Hankkeiden tuloksena on moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö, joka palvelee koulutusta ja tki-toimintaa sekä digisilta, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäristön ja yhteistyöverkoston välillä. 

 

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020