970306_26861171

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Sidonnaisuusrekisteri

Viimeksi muokattu: 18.10.2017