Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

KUULUTUS
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.10.2019 Diaarinro 01692/16/2207 hallintoriita-asiassa, jossa Jussi Rajaniemi on vaatinut, että hallinto-oikeus vahvistaa, ettei Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä ollut perustetta ottaa Rajaniemi toistuvasti peräkkäin määräaikaiseen opettajan virkasuhteeseen. Lisäksi Rajaniemi on vaatinut, että Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä velvoitetaan korvaamaan hänen asianosais- ja oikeudenkäyntikulunsa laillisine viivästyskorkoineen.

Hallinto-oikeus on velvoittanut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän maksamaan Rajaniemelle 7 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Vaatimus hylätään muilta osin.
 
Päätös on nähtävänä koulutusyhtymän konsernipalveluissa sekä tämän kuulutuksen liitteenä 7.11.2019 saakka.  
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 7.11.2019 mennessä.
 
Kokkolassa 23.10.2019

Yhtymähallitus

Viimeksi muokattu: 23.10.2019