Liiketoiminnan perustutkinto

merkonomi

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Merkonomiksi valmistunut voi hakeutua monenlaisiin työtehtäviin sekä yrityksiin että julkishallintoon. Tehtävänimikkeenäsi voi olla esim. myyjä, myyntiedustaja, pankki- tai vakuutustoimihenkilö, sihteeri, palkanlaskija, kirjanpitäjä, projektinvetäjä tai yrittäjä.

Kohderyhmä

Liiketoiminnan perustutkinto on tarkoitettu kaikille liiketoiminnan alan työtehtävistä kiinnostuneille sekä sinulle, joka:
- työskentelet jo alalla
- haluat hakeutua alan työtehtäviin
- olet ilman ammattia
- haluat vaihtaa kokonaan uudelle alalle.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Liiketoiminnan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa:
Asiakaspalvelu, Tuloksellinen toiminta ja Työyhteisössä toimiminen (55 osp). Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen, taloushallinto-osaaminen tai kirjastopalvelujen osaaminen. Liiketoiminnan perustutkinnon tutkintonimike on merkonomi.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/rakenne

Toteutus

Merkonomiksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.
Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Sinulla on mahdollisuus valita valinnaisia tutkinnon osia oman kiinnostuksen mukaan.

Lisätietoja

Merkonomin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Tyypillisimmät jatko-opinnot ovat:
- Liiketoiminnan ammattitutkinto
- Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
- Tradenomi, liiketalous (AMK)
- Kauppatieteiden maisteri (yliopisto)

Lisätietoja hakeutumisesta ja koulutuksesta:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

VAPAITA OPISKELUPAIKKOJA EI TÄLLÄ HETKELLÄ OLE. HAASTATTELEMME UUSIA HAKIJOITA AIKAISINTAAN TAMMIKUUSSA 2020.

Viimeksi muokattu: 20.1.2020