Opintojen rahoitus

Nuorten opiskelun rahoitus

Opiskelu ammatillisessa peruskoulutuksessa on maksutonta. Opiskelijat maksavat kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat ja omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka jäävät opiskelijalle koulutuksen päätyttyä.

Aikuisopiskelun rahoitus

Aikuisopiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin ja maksettavien tukien määrä ja myöntämisperusteet vaihtelevat mm. koulutusmuodon, oppilaitoksen, opetusjärjestelyjen sekä opiskelijan oman taustan mukaan.

Opintososiaalisia etuja ovat:

  • asuminen
  • ruokailu
  • terveydenhuolto
  • opintotuki
  • koulumatkatuki
  • koulutuskirjasto
Tarkista aina ennen koulutuksen aloitusta omaan tilanteeseesi liittyvät tiedot! Tukitietoa saa parhaiten tuen maksajalta KELAlta., mutta yleistietoa löytyy  myös TE-toimiston ja opintopolku.fi -sivustoilta.

Kansanopistolinjoilla opiskelu on maksullista

Opintoihin on mahdollisuus hakea opintotukea. Oppilaitoksen asuntolassa asuvat kansanopisto-opiskelijat saavat myös asumislisän. Kansanopistolinjojen opiskelijat voivat valita täysihoitomaksun (sisältää opetuksen, majoituksen ja ruokailut) tai pelkän opetusmaksun (sis. opetuksen ja lounaan).  Kurssi-/opintomaksu ei kata kaikkia opiskeluun liittyviä tarvikkeita ja materiaaleja. Hinnat löytyvät koulutusten esittelyistä.

Viimeksi muokattu: 2.6.2017