IMG_7326

Koulutuksesta

uusia näkökulmia työhön

Miia Järvi opiskelee Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksessa johtamisen erikoisammattitutkintoa. Hän toimii Osuuskauppa KPO:n taloushallinnossa asiantuntija- ja esimiestehtävissä, ja tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena osana omaa työtä yhteistyössä oppilaitoksen ja työnantajan kanssa.

– Työnantajani on kouluttautumismyönteinen, ja olen onnekseni saanut organisaatiolta kaiken tarvitsemani tuen. Tutkintotilaisuudet ovat osana työtehtäviäni.

Näyttötutkintona suoritettava erikoisammattitutkinto on ollut hänelle ja työyhteisölle sujuva tutkinnonsuorittamistapa.

– Koulutus on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden lähestyä työtehtäviäni tutkintovaatimusten ja näyttökriteeristön näkökulmasta. Omista totutuista toimintatavoista poikkeavat tavat työskennellä ovat olleet avartavia.

Järvi seuraa aktiivisesti koulutustarjontaa ja on suorittanut ammattitaitoaan tukevia opintoja työnsä ohessa.

– Kiinnostuin tutkinnosta aikuiskoulutuksen sivulla olleen kuvauksen perusteella. Sisällöt ovat vastanneet niistä annettua kuvausta ja odotuksiani, hän kertoo.

Oman osaamisen syventäminen ja itsensä kehittäminen on Järvelle tärkeää. Hän kertoo lähteneensä laajentamaan osaamistaan ja ymmärtämistään ensisijaisesti henkilöstöjohtamisen osa-alueella.

– Luentopäivien teoriatieto sekä vastaavissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden kokemukset ovat antaneet minulle paljon.

Järvi kertoo olevansa erittäin kiinnostunut johtamisen merkityksestä prosessien tehokkuuden, yksittäisen työntekijän ja tiimin näkökulmasta organisaation menestyksen varmistajana.

Itsearviointi kuuluu tänä päivänä kiinteästi tutkintoon kuin tutkintoon. Järvi toteaa, että hänellä on koulutuksen myötä ollut mahdollisuus arvioida omaa tapaansa lähestyä asioita ja viedä niitä käytäntöön. Hän toivoo tutkinnon suoritettuaan pystyvänsä hyödyntämään sen tuomaa osaamista työnantajan ja työyhteisön menestyksen edesauttamisessa.

– Saamaani tietoa olen vienyt käytäntöön oman tekemisen vaikutuspiirissä olevien työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja työsuoritteiden parantamiseksi. Palautteen merkitys on suuri, ja palautteesta oppiminen on ollut itsensä kehittämisen kannalta minulle mitä arvokkainta tutkinnon antia.

Kirjoitus on julkaistu Kpedun Aikuiskoulutus 2014 -lehdessä.

Viimeksi muokattu: 20.11.2015