Opiskelijaetuudet

Opiskelu ammatillisessa peruskoulutuksessa on maksutonta

Opiskelu ammatillisessa peruskoulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat ja omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka jäävät opiskelijan käyttöön koulutuksen päätyttyä.

Opiskelun aikana oppilaitos tarjoaa opiskelijalle etuja:
  • Asuminen opiskelija-asuntolassa (Kokkolan ammattikampuksella, Kannuksessa, KälviälläKaustisella ja Perhossa) on maksutonta. Opiskelijat noudattavat asuntoloissa järjestyssääntöjä. Lisäksi Kokkolassa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kiinteistö Oy Tankkarista. Kokkolassa toimii myös tuetun asumisen yksikkö ATSA.
  • Toisen asteen opiskelijoille kuuluu ilmainen lounas opiskelupäivinä sekä luonnonvara-alalla lisäksi aamupala ja päivällinen. Ruokailu on järjestetty oppilaitosten opiskelijaravintoloissa. Aikuiskoulutuksen osalta maksuttomaan lounaaseen lähiopetuspäivien aikana ovat oikeutettuja ne perustutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka opiskelevat opinto- tai koulutusrahaston tuella. Muilla rahoitusmuodoilla opiskelevat voivat nauttia lounasta opiskelijahintaan.
  • Opiskeluterveydenhoito on terveyskeskuksen tarjoamaa opiskelijoille ilmaista perusterveydenhoitoa. Jokaisella toimipaikalla on oma terveydenhoitaja. Kaikki uudet opiskelijat pyritään tapaamaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
  • Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat käyttää Centria-ammattikorkeakoulun koulutuskirjastoa, joka sijaitsee Kokkolan kaupunginkirjaston yhteydessä, toisessa kerroksessa. Myös Kokkolan kaupunginkirjaston palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.
  • Opiskelija on oikeutettu saamaan opiskelutodistuksen toimipaikan opintotoimistosta, jolla voi saada opiskelijoille tarkoitettuja etuisuuksia tai alennuksia esim. teatteri-, konsertti ja liikuntatapahtumien pääsymaksujen hinnoista.

Opiskelijalle myönnettävät opintososiaaliset edut on esitelty kattavasti KELAn sivuilla.
  • Opintotuen (opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus) tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana.
  • Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville nuorille.
Oppisopimusopiskelija on oikeutettu seuraaviin opintososiaalisiin etuuksiin:
  •  ansionmenetyksen korvauksena tietopuo­lisen koulutuksen ajalta päivärahaa 15 €/päivä (+ perheavustus 17 €/päivä).
  • matkakorvaukseen tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 km, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon.
  • majoitusrahaan 8 €/opiskelupäivä, jos opetusta on useampana peräkkäisenä päivänä muualla kuin kotipaikkakunnalla.

Aikuisopiskelijan opintojen rahoitusmahdollisuuksia

Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto. Tuki on tarkoitettu työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle tai yrittäjälle.

Mikäli et voi saada aikuiskoulutustukea, on sinulla mahdollisuus hakea opintojesi ajaksi yleistä opintotukea Kelalta.

Työssä käyvä henkilö voi sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaasta.

Työttömänä työnhakijana tai työttömyyden uhatessa voi hakeutua työhallinnon rahoittamaan työvoimapoliittiseen koulutukseen.

Työttömyyden aikana voit opiskella myös omaehtoisesti.

Viimeksi muokattu: 29.1.2019