Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

500 €

Tavoite

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana.

Turva-ala tarjoaa monipuolisen sekä alati muuttuvan työkentän ja tutkinnon suoritettuasi sinulla on myös hyvät etenemismahdollisuudet.

Kohderyhmä

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui 1.1.2017 (1085/2015) ja sen mukaisesti järjestyksenvalvontatoimintaa sekä turvasuojaustoimintaa harjoittavan yrityksen tulee olla hakenut turvallisuusalan elinkeinolupaa poliisihallitukselta viimeistään 31.12.2018. Tällöin yrityksellä tulee olla palveluksessaan (työsuhteessa) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Koulutus soveltuu erityisesti kaikille niille toimijoille, joilta edellytetään turvallisuusalan elinkeinolupaa:
* vartioimisliikkeet
* järjestyksenvalvontatoiminta
* turvasuojaustoiminta
* lukitusalan yritykset
* teknistä turvallisuutta suunnittelevat ja asentavat yritykset
* kiinteistöhuoltoliikkeet, jotka tekevät mm. avainpesän, lukkorungon ja helojen vaihtamista sekä asiakkaiden tallentavien kameravalvontajärjestelmien tallenteiden selaamista.
* muut hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät, joissa suorittavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva hyväksyntä turvasuojaajaksi (turvasuojaajakortti).

Kaikille henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu turvallisuuden suunnittelu, kouluttaminen, johtaminen ja kehittäminen (esim. turvallisuuspäälliköt, asiantuntijat, suunnittelijat ja turvallisuusalan kouluttajat).

Sisältö

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp:
* Turvallisuussuunnittelu 30 ops
* Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp

Valinnaiset osat, valitaan yhteensä 120 osp:
* Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
* Turvallisuusjohtaminen 40 osp
* Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
* Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
* Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
* Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöillä alan käytännön työtehtävissä.

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689871/reformi/tiedot

Toteutus

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina, jota tuetaan lähiopetusjaksoilla.

Koulutuksen kesto on noin 6-12 kk ja siihen vaikuttavat opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen, työkokemus ja koulutus.

Tutkinnon osien opiskelu tapahtuu pääosin etäopiskeluna verkossa. Verkko-opintoihin osallistuminen mahdollistaa tehokkaan opiskelun ja siinä hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Opiskelijan sekä yrityksen arvokasta työaikaa säästyy, kun ylimääräinen matkustaminen jää pois.

Koulutuksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kouluttajalle ja halutessaan jakaa omia kokemuksiaan toisten opiskelijoiden kanssa.

Kouluttajina toimivat kokeneet turva-alan asiantuntijat ja kouluttajat.

Lisätietoja

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden.

Lisätietoja koulutuksesta:
turvallisuusalan opettaja Jarmo Humalajoki, p. 040 359 6268
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 27.6.2019