Turvallisuusalan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

150 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

450 €

Tavoite

Koulutuksen käyminen antaa valmiudet suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon näyttöineen. Turvallisuusalan ammattitutkinto on korvannut 1.8.2018 alkaen aikaisemman Vartijan ammattitutkinnon.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yksityisiä turvallisuuspalveluja tuottavassa yrityksessä esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä. Mikäli olet käynyt aiemmin alan lyhytkoulutuksia Vartijan ammattitutkinto antaa sinulle mahdollisuuden syventää esimerkiksi vartijakoulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä

Voit hakea mikäli olet:
* 18 - 64 vuoden ikäinen
* rehellinen ja luotettava, turvallisuusalan tehtäviin sopiva henkilö
* olet kiinnostunut yksityisestä turvallisuusalasta ja vartijan työstä tai työskentelet jo alan työtehtävissä

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia hakeville:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/

Sisältö

Tutkinnon pakolliset osat:
* Vartijan koulutus (Väliaikaisen vartijan koulutus ja vartijan koulutus) 25 osp
* Pelastustoiminta 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 100 osp:
* Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
* Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
* Tilannehallinta 25 osp
* Järjestyksenvalvonta 25 osp
* Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
* Turvatarkastus 25 osp
* Henkilösuojaus 25 osp
* Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
* Sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
* Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
* Arvokuljetustoiminta 25 osp

Turvallisuusalan ammattitutkintoon voidaan halutessasi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, esim:
* turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta
* lukkosepän ammattitutkinnosta tai
* lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon muodostuminen ja osaamisvaatimukset löytyvät: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3932283/reformi/tiedot

Toteutus

Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi, mutta se voi vaihdella opiskelijan aikaisemman osaamisen perusteella.

Tietopuoliset opinnot toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kuusi päivää kuukaudessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan vartiointiliikkeissä.

Pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin liittyy kaikkiin turvallisuusalan tutkintoihin kuuluvia asioita kuten yritys- ja tietoturvallisuutta.

Tutkinnon suorittamiseen liittyvä työssäoppiminen on osa tutkintoon kuuluvaa koulutusta ja työssäoppimista on mahdollista tehdä myös ulkomailla.

Lisätietoja

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden.

Lisätietoja koulutuksesta:
turvallisuusalan opettaja Jarmo Humalajoki, p. 040 359 6268
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019