Turvallisuusalan perustutkinto

turvallisuusvalvoja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyssä oikein ja tuloksekkaasti.

Kohderyhmä

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/

Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala ja turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 45 osp ja valinnaisia 100 osp.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536450/reformi/rakenne

Toteutus

Turvallisuusvalvojaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Opiskelujen alussa perehdyt turvallisuusalan lainsäädäntöön ja erilaisiin suojeluohjeisiin. Käytännönläheinen opiskelu lisääntyy opiskelujen edetessä erilaisten harjoitusten ja oppimistehtävien kautta. Koulutuksen loppuvaiheessa painottuu työssäoppiminen, silloin todennäiköisesti jo täysi-ikäisenä pääset vaativampiin turvallisuusalan työtehtäviin.

Koulutuksen aikana suoritat mm. vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit, tarvittavat voimankäytön koulutukset, turvatarkastajan koulutuksen sekä ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityö- ja turvallisuuskorttikoulutukset.

Lisätietoja

Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan mahdollisia jatko-opintoja ovat esimerkiksi:
- Turvallisuusalan ammattitutkinto
- Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
- Poliisi (AMK)

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

HUOM! TÄLLÄ HETKELLÄ ALALLA EI OLE VAPAITA OPISKELUPAIKKOJA.

Ei vapaita opiskelupaikkoja

Viimeksi muokattu: 21.9.2019