Sosiaali- ja terveysala, osaamisalat (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna)

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Suorittaa sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon osaamisala-opinnot joltain seuraavista aloista:
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Vammaistyön osaamisala

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla sosiaali- ja terveysalan koulutus on jäänyt kesken tai joilla on tutkinnosta joku toinen osaamisala suoritettuna ja haluavat kouluttautua uudelle osaamisalalle.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
- psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen
- fyysiset sairaudet, kuten tuki ja liikuntaelin sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
- veriteitse tarttuva sairaus
- päihteiden ongelmakäyttö ja päihderiippuvuus

Sisältö

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelu henkilökohtaistetaan keston ja sisällön osalta.

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, pajatyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Opintojen aloitus syksyllä 2019 viikolla 32 sekä viikolla 45.

Viikolla 45 alkaa seuraavat osaamisalat:
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Lisätietoja

Lisätiedot koulutuksesta:
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, tutkintovastaava Sari Haglund, p. 040 808 5153, sari.haglund(at)kpedu.fi
tai Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

HAKULOMAKKEELLA kirjoita haluamasi OSAAMISALA kohtaan: Muita asioita, jotka haluat tuoda esille koulutukseen hakeutuessasi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019