Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

500 €

Tavoite

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toiminataympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen. Tutkinnon suorittaja kykenee perustelemaan kehittämishankkeen tai toimintatapamuutoksen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hän osaa valita oikean menetelmän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa: Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tämän suorittamisella varmistetaan, että jokaisella tutkinnon suorittaneella on vankka ja ajantasainen tietämys ja osaaminen kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta, jonka perusteella hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämälähtöisen kehittämishankkeen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat: Kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen, Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla sekä Laajan ja pidempikestoisen kehittämisprosessin toteuttaminen kasvatus- ja ohjausalalla. Tutkinnon suorittaneen osaaminen rakentuu sen mukaan, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on valinnut.

Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon osat:
Pakollinen tutkinnon osa:
- Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp:
- Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
- Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä, 60 osp
- Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla, 60 osp

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116904/reformi/rakenne

Toteutus

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Suoritustapa on henkilökohtaistamisen mukaan:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- itsenäinen työskentely
- työpaikalla tapahtuva oppiminen
- näytöt

Lisätietoja

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot Kelalta.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakeutumisesta:
Hakijapalvelut p. 040 808 5010 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019