Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

-

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

850 €

Tavoite

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Tarjoamme seuraavia osaamisaloja:
- Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
- Perhepäivähoidon osaamisala
- Kasvatuksen osaamisala
- Ohjauksen osaamisala

Tutkinnon perusteet ja osaamisalojen sisällöt löydät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/tiedot

Valinnaisista tutkinnon osista toteutamme seuraavia:
- Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
- Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
- Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

- Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Toteutus

Opetushallituksen määräyksessä "Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa" löytyy myös Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa koskevat tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Suoritustapa on henkilökohtaistamisen mukaan:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- itsenäinen työskentely
- työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen

Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Lisätietoja

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot Kelalta.

Lisätietoa koulutuksesta ja hakeutumisesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808 5010

Viimeksi muokattu: 21.9.2019