Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kesto

1.1.2018 -

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

1000 €

Tavoite

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntija asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalisista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Sisältö

Tutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja).

Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ( yhteensä 80 osp) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta ( 40 osp).

Tutkinnon osat:
2.1. Asiantuntijan toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp
2.2. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
2.3. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
2.4. Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämin en, 40 osp
2.5. Näkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus, 40 osp
2.6. Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus, 40 osp
2.7. Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytön ohjaus, 40 osp
2.8. Työvalmennus asiakasprosessissa, 40 osp
2.9. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa, 40 osp

Keski-Pohjanmaan kansanopistossa järjestetään seuraavat osaamisalat:
2.1 – 2.4. ja 2.8 – 2.9.

Toteutus

Kuntoutus- , tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa. Määräyksessä tutkinnot ovat nimellä Kehitysvamma-alan eat, Näkövammaistaitojen ohjaajan eat ja Työhönvalmennuksen eat. https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Suoritustapa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- työssäoppiminen
- näytöt

Koulutuksessa on lähijakso noin kerran kuukaudessa ja se ajoittuu ilta- ja viikonloppu aikaan.

Lisätietoja

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot Kelalta.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 18.8.2019