Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

lähihoitaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä. Työtä tehdään asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asumisympäristöissä, sairaaloissa, kotisairaaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa, hoitokodeissa tai toimintakeskuksissa. Lähihoitajan työ on toimimista moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Lähihoitajalta edellytetään hyvää ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa sekä kykyä tukea eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä. Opinnot sisältävät lääkelaskuja, joita ei voida mukauttaa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan osalta on erityisen tärkeää huomioida alalle soveltuvuus (Soralaki).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssä toimimisen:
- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä, joka edellyttää, että jokainen opiskelijaksi valittu esittää rikosrekisteriotteen.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Osaamisalaopinnot 75 osp, josta valitaan yksi:
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (oa)
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa
- Mielenterveys- ja päihdetyön oa
- Sairaanhoidon ja huolenpidon oa
- Vammaistyön oa

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet löydät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/rakenne

Kaikissa tutkinnon osissa annetaan osaamisesta näyttö, joka toteutetaan pääsääntöisesti työtehtävissä työpaikalla. Kaikki osaamisalat sisältävät kaksi näyttöä työpaikalla.

Perustason ensihoidon osaamisala ei tällä hetkellä ole toteutuksessa.

Toteutus

Koulutus on päätoimista sisältäen lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua (pajatyöskentelyä) sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Seuraavat hakuun tulevat uudet ryhmät käynnistetään aikaisintaan alkuvuodesta 2020.
Mahdolliset haut aukeavat loppuvuodesta 2019.

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeella.

Lisätietoja

Seuraava soveltuvuuskoe 29.11.2019

Kokeet toteutetaan psykologien ja ammatillisten opettajien yhteistyönä. Yhteensä hakija voi saada 0-10 pistettä.
Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen tai saa psykologin arvioinnista 0 pistettä hän ei voi tulla valituksi opiskelijaksi.

Lisätietoa:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

JATKUVASSA HAUSSA VOIMME TÄLLÄ HETKELLÄ OTTAA OPISKELIJOITA VAIN OPISKELUPAIKKOJEN VAPAUTUESSA TAI MIKÄLI HAKIJALLA ON ALAN OPINTOJA SUORITETTUNA.

Katso kohta "Lisätietoja"

Viimeksi muokattu: 21.9.2019