Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

550 €

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla, joissa tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyön osaamista.

Kohderyhmä

Opiskelijalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Sisältö

Opintoihin hakeutumisen alkuvaiheessa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Samassa tilanteessa hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaansa ja toimintakykyynsä liittyvät esteet. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakolliset osat:

- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp
- Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp
- Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp

Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/rakenne

Toteutus

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa lähipäiviä on 2-3 päivää kuukaudessa. Jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytännön tehtävissä tai työssä toimimisen:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löydät täältä:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Lisätietoja koulutuksesta:
tutkintovastaava Jaana Sinko, p. 040 807 3562
tai Hakijapalvelut, p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 14.10.2019