Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

550 €

Tavoite

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvittavissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla.

Kohderyhmä

Opiskelijalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Sisältö

Opintoihin hakeutumisen alkuvaiheessa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Samassa tilanteessa hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaansa ja toimintakykyynsä liittyvät esteet. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakolliset osat:

- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen (40 osp)
- Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp)
- Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp)

Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/rakenne

Toteutus

Tutkintoon valmistava koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa. Tutkinnon osan 2 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, ensimmäinen lähijakso on tammikuussa 2019. Valinnaiset tutkinnon osat alkavat elokuussa 2019. Lisäksi jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Opiskelun voi aloittaa tutkinnon osasta 2 tai valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytännön tehtävissä tai työssä toimimisen:
- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat
-veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin sijoittumista
-päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Lisätietoja koulutuksesta:
tutkintovastaava Jaana Sinko, p. 040 807 3562
tai Hakijapalvelut p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 18.8.2019