Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

automaatioasentaja tai sähköasentaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tarvittava perusosaaminen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutuksesta saat hyvät valmiudet itsesi ja ammattitaitosi edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana
- rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä
- sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä
- teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä
- sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa
- itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 vuoden työkokemuksen jälkeen).

Kohderyhmä

Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp:
- Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp
- Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
Sähköasentaja
- Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp
Automaatioasentaja
- (Kappaletavara-automaatio 30 osp)
- Prosessiautomaatio 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen

Toteutus

Sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet yhteisistä opinnoista. Opiskelijat jaetaan osaamisalan mukaisiin ryhmiin (sähköasentaja, automaatioasentaja) ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi myös alan yrityksissä työskentelemällä.

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328286/reformi/rakenne

Lisätietoja

Sähköasentajan tai automaatioasentajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Alan tyypillisimpiä jatko-opintoja ovat:
- sähköasentajan, automaatioasentajan tai sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
- sähköyliasentajan, automaatioyliasentajan tai sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
- insinööri (AMK), sähkötekniikan koulutusohjelma
- insinööri (AMK), automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätietoja:
Hakijapalvelut p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

HUOM! JATKUVASSA HAUSSA VOIMME HUOMIOIDA VAIN HAKIJAT, JOILLA ON SUORITETTUJA OPINTOJA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TAI SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINNOISTA. OLETHAN YHTEYDESSÄ SUORAAN HAKIJAPALVELUIHIN, MIKÄLI TÄYTÄT EDELLYTYKSET HAKEUTUA KOULUTUKSEEN: hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808 5010

Katso kohta "Lisätietoja"

Viimeksi muokattu: 18.8.2019