Puuteollisuuden perustutkinto

puuseppä

7X9A2604_matala

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Puusepänteollisuuden osaamisalan koulutus antaa perusvalmiudet puuteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjonnasta voi valita oman mieltymyksen ja paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja.

Nykypäivän puualan ammatissa yhdistyy sekä käsityön että tekniikan merkitys. Tuotteita voi valmistaa sekä perinteisin työvälinein ettäi nykyaikaista CNC- tekniikkaa hyödyntäen. Tietokoneavusteinen puuntyöstö on yleistynyt teollisuudessa ja sen hallitsijoista on kysyntää työmarkkinoilla. Puualan kautta on myös mahdollista jatkokouluttautua ja työllistyä erilaisiin rakentamisalan ammatteihin.

Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puuta jatkojalostavia yrityksiä: kalustevalmistajia, rakennusyrityksiä, ikkuna/ovitehtaita, talotehtaita, veneiden valmistajia, sahalaitoksia ym. puun kanssa tekemisissä olevia yrityksiä, jotka tarvitsevat puualan ammattilaisia myös tulevaisuudessa.

Alalla keskeisintä on puun tunteminen ja sen jalostaminen tuotteiksi erilaisin menetelmin. On hyvä hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttömahdollisuudet. Puualan ammattilaisella on laaja-alainen käsitys puun monipuolisista käyttökohteista, valmistusprosesseista ja työvaihesuunnittelusta.

Puualalla työskentelevällä olisi hyvä olla luovuutta, tarkkuutta, hahmottamiskykyä, huolellisuutta, teknistä ajattelua ja kykyä toimia ryhmässä.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. kalusteiden valmistajana, kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä, ikkuna- ja oviteollisuudessa, rakennustyömailla sisävalmistustöissä, koneistustehtävissä CNC-koneilla, penkki- tai konepuusepän töissä, veneteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kohderyhmä

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Puuteollisuuden perustutkinto (puusepänteollisuuden osaamisala) on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) .

Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp:
- Puutuotevalmistuksessa toimiminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp.
Valinnaiset tutkinnon osat 1, 40-80 osp:
- CNC-ohjelmointi ja –työstäminen puusepänteollisuudessa, 40 osp.
- Kalusteiden valmistaminen, 40 osp.
- Puusepäntuotteiden valmistaminen, 40 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 20-60 osp (20 tutkinnon osaa):
- CNC- työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
- Kalusteiden asentaminen, 20 osp
- Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 20 osp
- Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
- Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
- Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
- Sahatavaran mekaaninen jalostus, 20 osp

- Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 20 osp
- Veneen sisustaminen ja varustelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen
Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3932281/reformi/tiedot

Toteutus

Puusepäksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Lisätietoja

Puuteollisuuden perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisimmät alan jatko-opinnot ovat:
- puusepän ammattitutkinto
- puuseppämestarin erikoisammattitutkinto
- insinööri (AMK), puutekniikka
- muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, teollinen ja brändi muotoilu

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019