Laboratorioalan perustutkinto

laborantti

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

6.8.2019 -

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä opit tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista näytteistä. Osaat valita oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa.

Kohderyhmä

Laboranttina työskentelet yksin ja tiimin jäsenenä, jolloin keskeistä on niin yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä kuin huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä laboratorioalan kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Sinulta edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä.

Sisältö

Laboratorioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 115 osp:
- Laboratorion mittaustyöt
- Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
- Bioanalytiikka
- Mittaukset ja laiteanalytiikka

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp:
- Biotekniset sovellukset
- Laiteanalyysien sovellukset
- Teollisuuden prosessit
- Ympäristöanalytiikka
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen
- Laboratorioanalytiikka

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta ja työelämä osaaminen

Toteutus

Laborantiksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Opiskelut alkavat elokuussa.

Lisätietoja

Laborantin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan jatko-opintomahdollisuuksia ovat:
- laboratorioalan ammattitutkinto
- insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma
- kemisti, biokemisti (yliopisto)

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Ei vapaita opiskelupaikkoja

Viimeksi muokattu: 27.6.2019