Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala

prosessinhoitaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä, usein vuorotyössä. Työtehtäviin kuuluu prosessin valvontaa ja säätöä, prosessinäytteiden ottoa sekä huoltotöitä.

Prosessinhoitajana vastaat tiimissäsi itsenäisesti omasta vastuualueestasi. Työssä tarvitaan myös hyvää yhteistyö- ja kommunikointitaitoa yhteydenpidossa muihin toimijoihin.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia prosessinhoitajana mm. peruskemikaaleja valmistavassa teollisuudessa, metallien jalostuksessa ja rikastamoissa, öljynjalostuksessa ja biotuoteteollisuudessa, lääketehtaissa, vedenpuhdistamoissa, voimalaitoksissa ja selluteollisuudessa.

Kohderyhmä

Prosessinhoitajan ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä huolellisuutta. Työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan.

Sairaudet kuten astma tai tietyt allergiat saattavat rajoittaa työllistymismahdollisuuksia.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Prosessiteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp):
- Pakolliset tutkinnon osat 25 osp
- Kemianteollisuuden osaamisalan tutkinnon osat 80 osp
- Valinnaiset tutkinnon osat yhteensä 40 osp
- Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolusta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855078/reformi/rakenne

Toteutus

Prosessinhoitajaksi opiskellessasi opiskelet prosessien sekä niihin liittyvien laitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa, kunnossapitoa, ympäristö- sekä työturvallisuusasioita. Opinnot sisältävät teoriaopintoja, verkko-oppimista sekä käytännön harjoituksia laboratorioympäristössä.

Lisätietoja

Prosessinhoitajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopistokeskus.

Kemianteollisuus on Suomen yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kokkolan ja Pietarsaaren alueella sijaitsee Pohjoismaiden merkittäviä kemianteollisuuden yrityksiä. Jatkuva kehittyminen takaa tulevaisuudessakin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä alan ammattilaisille.

Lisätietoja koulutuksesta:
Hakijapalvelut p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

TÄLLÄ HETKELLÄ VOIMME HUOMIOIDA VAIN HAKIJAT JOILLA ON JO AIKAISEMPAA OSAAMISTA ALALTA.

Katso kohta "Lisätietoja"

Viimeksi muokattu: 21.9.2019