Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, NORTHERN OUTDOORS

luonto-ohjaaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Perho

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjaukseen.

Tutkinnon suorittanut voi toimia luontoalan yrittäjänä tai oppaana luontomatkailussa esim. safareilla, erilaisilla vaelluksilla, metsästys- tai kalastusoppaana, metsästyksen johtajana/ohjaajana. Myöskin luonto-alan kauppa tarjoaa runsaasti yrittämis- ja työllisyysvaihtoehtoja.

Riistasuuntautunut osaa tehdä riistanhoitotyötä, käsitellä saalista asianmukaisesti ja metsästää. Opiskelija voi valita joko luontomatkailun tai riista-alan opintokokonaisuuksia.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Kohderyhmä

Luontomatkailun tai riista-alan ammattilaiseksi haluavat. Voit suorittaa myös lukion oppimäärän kaksoistutkinnossa.

Sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 75 osp ja valinnaisia 70 osp.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työssäoppimista matkailu- tai riista-alan yrityksissä Suomessa ja ulkomailla suuntautumisen mukaan. Opiskelijoiden on mahdollista tehdä työssäoppimiset tai sopia oppisopimuksesta Lapin kumppanuuspaikkojen yritysten kanssa.

Muut tutkinnon osat joko lähiopetusryhmässä tai monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutuksen kesto on noin kaksi lukuvuotta (koko tutkinto) riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös tutkinnon osia.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Matti Louhula, p. 044 725 0655
Jorma Koivuniemi, p. 044 7250 659
Vesa Peltokangas, p. 040 3596 254
tai
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010,
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019