Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa, Vaelluksen ohjaaminen

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

15 osp

Kesto

Paikka

Perho

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Osaat ohjata matkailuryhmää suunnittelemallasi vaelluksella.

Opiskelija osaa:
- toimia avustajana yli vuorokauden kestävillä vaelluksilla
- noudattaa matkailun turvallisuusohjeita luonnon olosuhteissa
- varustautua vaellukselle ja auttaa siinä asiakkaita
- avustaa leiriytymisessä ja ruokailuissa vaelluksen aikana
- avustaa vaelluksen aikana suunnistuksessa
- neuvoa ja palvella asiakkaita vaelluksella
- kertoa asiakkaille vaelluksen vaativuudesta ja selviytymisen edellytyksistä
- huolehtia omasta ja avustaa asiakkaiden ravinnontarpeen tyydyttämisessä

- huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan
- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
- noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita
- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja

Kohderyhmä

Luonnosta ja luontoliikkumisesta pitävät. Yrittäjiksi aikovat.

Sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon
(luonto-ohjaaja) valinnainen tutkinnon osa,
Vaelluksen ohjaaminen.

Toteutus

Suunnittelet ja toteutat vaelluksen turvallisesti todelliselle asiakasryhmälle.
Suoritat samalla luonto-ohjaajantutkinnosta yhden tutkinnon osan ja saat siitä todistuksen.
Koulutukseen voit hakea joustavasti ympäri vuoden.

Lisätietoja

Tutkintovastaava Jorma Koivuniemi, p. 044 725 0659
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019