Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

15 osp

Kesto

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät käytännön valmiudet eläinavusteiseen työhön.

Koulutuksen jälkeen voi toimia eläinavusteisena ohjaajana alan yrittäjänä, yrityksissä tai yhdistyksissä.

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla on tutkinnon osa Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta. Koulutus tähtää tutkinnon osan suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä eläinavusteisuuden parissa. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia työssään oman eläimen kanssa tai vapaaehtoistyön parissa (esim. yksityiset ja julkiset palvelutalot, laitokset, koulut jne.).

Eduksi luetaan kokemus tai harrastuneisuus eläin- ja/tai koira-alalta.

Sisältö

Koulutus on ns. hands-on koulutus, joka koostuu etä- ja lähiopiskelusta.

Lähipäivät ovat käytäntöpainotteisia, mutta sisältävät myös teoriatuokioita. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista suoritetaan koulun hoivamaatilalla, alan yrityksissä tai yhdistyksissä. Koulutus sisältää ammattiosaamisen näytön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan valinnat ja opetus rakentuvat.

Toteutus

Lähiopiskelujakson sisältöä:
- apuvälineet ja tarvikkeet eläinavusteisessa työssä
- eläinten päivittäinen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- eläinten koulutus ja toimintojen harjoittelu
- eläinavusteiset harjoitukset
- asiakassuunnitelmien tekeminen

Hoivamaatilalla tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisältöä:

- eläinten päivittäinen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- eläinten koulutus
- asiakkaan ohjaaminen
- eläinten kanssa toteutettavien hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen ja toteuttaminen

Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen itseopiskelutehtävillä, lähiopetusjaksolla ja käytännön työtehtävissä. Osaamisen kertymistä seurataan oppimispäiväkirjan ja opiskelutehtävien avulla:
- Verkko-oppimisympäristö (itseopiskelutehtävät)
- Lähiopiskeluviikko (viisi päivää, joko keväällä tai syksyllä)
- Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Tytti Lintenhofer, p. 044 725 0645
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019