Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäkoneenkuljettaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Metsäalan perustutkinto antaa perusvalmiudet kaikkiin metsäalan ammatteihin. Tällä alalla pääset tekemään itsenäistä ja haastavaa työtä. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Koulutus antaa sinulle pätevyden toimia hakkuukoneen ja ajokoneen kuljettajana.

Kohderyhmä

Metsäalasta ja metsäkoneenkuljettajan töistä kiinnostuneille.

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville:
https://bit.ly/2njUFsY

Sisältö

Metsäalan opinnot sisältävät tietoja ja taitoja koneiden käytöstä ja kunnossapidosta, ympäristön hoidosta ja -suojelusta, metsien käsittelystä, puun tuottamisesta ja puutavaran laadun hallinnasta sekä yritystaloudesta. Ympäristöosaaminen ja tvt-tekniikka ovat tärkeä osa metsäkoneenkuljettajan työnkuvaa.

Toteutus

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan. Aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opintojen sisältöihin ja kestoon. Opinnot suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Opiskelu sisältää lähi- ja etä- sekä verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista.

Tutkinto suoritetaan työpaikoilla järjestettävissä näytöissä osoittamalla osaaminen aidoissa työtehtävissä ja työprosesseissa. Opinnot kestävät henkilökohtaistamisesta riippuen noin 2-3 vuotta.

Jatkuvan haun kautta opinnot on mahdollista aloittaa opiskelijalle parhaiten sopivana ajankohtana. Tutkinnon tai osia siitä voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Metsäalan perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan mahdollisia jatko-opintoja ovat esimerkiksi:

- Metsäalan ammattitutkinto
- Metsäalan erikoisammattitutkinto
- Metsätalousinsinööri (AMK)
- Maatalous- ja metsätieteiden kadidaatti/maisteri (yliopisto)

Tutkintovastaava Pertti Hanni, p. 044 725 0634

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

TÄLLÄ HETKELLÄ VOIMME HUOMIOIDA VAIN HAKIJAT, JOILLA ON ALALTA AIEMPAA OSAAMISTA. TÄSSÄ TAPAUKSESSA OLE SUORAAN YHTEYDESSÄ HAKIJAPALVELUIHIN.

Viimeksi muokattu: 20.1.2020