Maatalousalan ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)-tutkinnon osa 50 osp

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

150 osp

Kesto

12.11.2019 -

Paikka

Kannus

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

1500 €

Tavoite

Tuotantoeläinten tilasiemennyksen (nauta) koulutus antaa tiedot ja taidon nautojen tilasiemennykseen.

Tutkinnon osa suoritetaan näyttönä. Näyttö järjestetään joko opiskelijan omalla tilalla tai tilalla, johon hän on palvelussuhteessa. Näytössä osaaminen osoitetaan koko tilasiemennyksen prosessissa.

Tutkinnon osan suorittaminen hyväksytysti näytössä antaa eläinsuojelulain edellyttämän kelpoisuuden nautojen keinosiementämiseen omalla tilalla tai tilalla, johon henkilö on palvelussuhteessa.

Kohderyhmä

Lypsy- tai emolehmätilojen yrittäjät ja eläinten hoitotöitä tekevät tilatyöntekijät. Työkokemusta oltava nautojen hoidosta ja käsittelystä. Myös maatalousalan peruskoulutuspohja suotavaa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- siemennysajankohdan määritys
- hedelmällisyyden tunnusluvut
- keinosiemennyksen perusteet ja siemennystekniikka
- työvälineistä huolehtiminen
- siemenen hankinta, varastointi ja käsittely
- siementäminen

- siemennysälineiden puhdistus ja huolto
- dokumentointi
- jalostus

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/tiedot

Toteutus

Koulutus järjestetään yhteistyössä Faba Osk:n kanssa. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina sekä ohjattuina käytännön harjoitteluina opiskelijan omalla tilalla tai työpaikalla. Lähiopintoja 2 päivää/ryhmä.

SEURAAVAT LÄHIOPETUSPÄIVÄT 12.-13.11.2019 Kannuksessa

Lähiopetuksessa kouluttajina Faban eläinlääkärit ja tuotepäällikkö.
Käytännön harjoittelu omalla tilalla tai työpaikalla tapahtuu seminologien ohjauksessa: 5 x 3 tunnin ohjauskäyntiä. Koulutuksen hinta 1500 euroa.

Tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempi, työkokemuksen, koulutuksien tai harrastusten avulla hankittu osaaminen. Esim. jos olet käynyt nautojen tilasiemennyskoulutuksen jossain muualla ja sinulla on tutkinnossa tarvittava osaaminen, sinut ohjataan suoraan näyttöön.

Tarvittava ammattitaito on mahdollista hankkia myös niin, että omalla työpaikalla toinen työntekijä, jolla on tilasiemennykseen liittyvä kelpoisuus, toimii ohjaajana. Tällöinkin on ensin hakeuduttava opiskelijaksi ja henkilökohtaistamisessa sovitaan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Työpaikan ja ohjaajan kanssa tehdään koulutussopimus tai oppisopimus. Ohjaajan ammattitaito ja ohjausosaaminen varmistetaan ennen sopimuksen tekemistä. Oppisopimus solmitaan silloin, kun kyseessä on työsuhde tai opiskelija toimii tilalla yrittäjänä. Oppisopimus myös edellyttää, että ammattitaitovaatimuksiin liittyviä töitä tehdään vähintään 25 tuntia/viikko. Muissa tapauksissa tehdään koulutussopimus. Oppisopimus on opiskelijalle maksuton, koulutussopimuksen puitteissa opiskeltaessa opiskelijalta peritään koulutusmaksu (800 €).

Lisätietoja

Tutkinnon osaan voivat hakeutua myös ne, joiden on mahdollista saada ammattitaidon hankkimiseen liittyvä ohjaus toiselta tilan työntekijältä tai yrittäjältä. Tällöin osaamisen hankkimisen aikataulutus suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon osan suorittamisesta:

Eija Mäki-Ullakko, Kpedu, p. 044 725 0637 eija.maki-ullakko(at)kpedu.fi
Jaana Vuolteenaho, Faba Osk, p. 040 311 5606 jaana.vuolteenaho(at)faba.fi

Viimeksi muokattu: 19.8.2019