Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto/Työvoimakoulutus

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

55 päivää

Kesto

19.8.2019 -

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto ja siten edistää hakijoiden työllistymistä alalle ja jatko-opintoihin tai kannustaa seuraavan tutkinnonosan suorittamiseen.

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus antaa perusvalmiudet työskentelyyn teollisuusalojen yrityksissä monipuolisissa kokoonpano-, valmistus-, korjaus- sekä huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Alan ammattilainen tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä suunnittelu-, järjestely- ja vastuunottokykyä.

Kohderyhmä

Työttömät työnhakijat, joita kiinnostaa työllistyä kone- ja tuotantotekniikan alalle.

Sisältö

Tässä koulutuksessa opiskellaan pakollinen tutkinnon osa asennus -ja automaatiotyöt

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

- lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia sekä yksinkertaisia sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia kytkentäkaavioita.

- käsitellä eri materiaaleja, nesteitä ja kemikaaleja oikein ja taloudellisesti sekä tekee oikeat materiaalien ja kemikaalien valinnat.
- suorittaa helpohkoja asennusmittauksia ja käyttää käsityökaluja ja henkilökohtaisia suojavälineitä.
- purkaa tai kasaa yksinkertaisia laitteita ja asentaa yksinkertaiset mekaaniset asennukset.
- hallitsee sähkötekniikan alkeet ja ottaa sähkötyöturvallisuuden huomioon asennustöissä.
- pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet.
- noudattaa työturvallisuus- ja tulityömääräyksiä ja ohjeita ja osaa hätäensiapua vastaavat ensiaputaidot.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyöt ja koneistus tai hitsaus- ja levytyöt) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti ammattiopiston Talonpojankadun metallihallissa. Opiskeluun sisältyy myös etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan määräytyy koulutuksen kesto. Tämä tutkinnonosa on tarkoitus saada valmiiksi 1.11.2019 mennessä.

Osatutkintokoulutuksessa osaaminen hankitaan tutkinnon osa kerrallaan, mahdollisuus työllistyä välissä alan työhön.

LisätietojaKouluttaja Juho Ojala puh 040 808 5019 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, puh 040 808 5010.

Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista: koulutusneuvonta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi sekä www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Hakuaika päättyy 8.8.2019. Hakeutuminen osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen haetaan Tiedot-välilehdeltä.

Viimeksi muokattu: 26.6.2019