Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja

kiinteistönhoitaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tavoitteena on puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet kiinteistön yleishoitoon ja valvontaan sisä- ja ulkoalueilla. Hän on perehtynyt kiinteistöteknisten järjestelmien toimintaan, käyttöön sekä huoltoon, alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalveluun.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistöpalvelujen osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa kiinteistönhoitotehtävissä.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp.
Tutkinto kiinteistönhoidon osaamisalalta muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnonosasta:
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
• Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
• Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)
sekä valinnaisista tutkinnon osista, joita valitaan yhteensä 70 osp.
Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27

Perustutkintoon sisältyy myös yhteisiä tutkinnonosia 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet löytyvät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/rakenne

Toteutus

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.

Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Lisätietoja oppisopimuksesta:
Sanna Siirilä-Hyyppä p. 044 725 0729

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN AVATAAN TAMMIKUUSSA 2020. KOULUTUS KÄYNNISTYY KEVÄÄN 2020 AIKANA.

Tulossa hakuun, ks. lisätiedot

Viimeksi muokattu: 21.9.2019