Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

150 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tavoitteena on puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen.

Toimitilahuollon osaamisalan suorittanut osaa toimia puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Opiskelija voi suunnata ammatillista osaamista laitoshuoltoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Valinnaisilla tutkinnon osilla voi suunnata osaamista erilaisiin asiakaskohteisiin esimerkiksi oppilaitoksiin, päiväkoteihin, teollisuuteen tai terveydenhuoltotiloihin. Valinnaisissa tutkinnon osissa on mahdollisuus perehtyä myös perussiivoukseen, työhön opastamiseen tai vaikka työpaikkaohjaajana toimimiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut toimii laitoshuollon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita puhtauspalvelualan työtehtävistä ja joilla on jo kokemusta alan tehtävistä.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osp. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnonosasta (15 osp), sekä yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp):
Pakollinen tutkinnon osa, Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.
Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat,
Laitoshygieniapalvelut (45 osp) > tutkintonimike Laitoshuoltaja
Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp) > tutkintonimike Toimitilahuoltaja (AT)

Valinnaisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 45 osp tai 90 osp. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.
Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2257060/naytto/tiedot

Toteutus

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Pirkko Rahkonen p. 044 725 0808, pirkko.rahkonen(at)kpedu.fi
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Lisätietoja oppisopimuksesta:
Sanna Siirilä-Hyyppä p. 044 725 0729


Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Katso hakukriteerit www.koulutusrahasto.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019