Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Toimitilahuoltaja

toimitilahuoltaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tavoitteena on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, toimitilapalvelun osaamisalan suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa ylläpito- ja perussiivoustehtävissä sekä asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.
Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.
Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, vaatteiden ja tekstiilien huoltamiseen ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp.

Tutkinto osaamisaalalta muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnonosasta:
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
• Perussiivouspalvelut (30 osp)
• Ylläpitosiivouspalvelut (30 osp)
sekä valinnaisista tutkinnon osista, joita valitaan yhteensä 70 osp.
Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27

Perustutkintoon sisältyy myös yhteisiä tutkinnonosia 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tiedot

Toteutus

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.

Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
kouluttaja Pirkko Rahkonen p.044 725 0808

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
Lisätietoja oppisopimuksesta:
Sanna Siirilä-Hyyppä p. 044 725 0729

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 22.9.2019