Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, valinnaiset tutkinnonosat, valokuvaus

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

75 osp

Kesto

19.8.2019 - 31.5.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Media- alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnaisia, valokuvaukseen liittyviä tutkinnon osia. Tutkinnonosat voi sisällyttää kaikkien Media- alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon osaamisalojen opintoihin. Valinnaisia tutkinnonosia voi suorittaa myös ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Valokuvauksesta kiinnostuneet henkilöt. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista tai tutkintosuorituksia.

Sisältö

Koulutus sisältää valinnaiset tutkinnonosat:

Valokuvatuotanto (15 osp)
- valokuvausvälineen hallinta
- digitaalinen työnkulku
- asiakaslähtöinen valokuvaus
- oman työn dokumentointi, varmuuskopiointi, arkistointi

Teos-tai tuotekokonaisuuden toteuttaminen ja esille asettaminen (15osp)
- valokuvanäyttelyn tuottaminen
- valokuvanäyttelyn esittäminen

Valokuvataiteen toteuttaminen (15osp)
- valokuvataiteen kontekstissä näyttelyn tuottaminen
- valokuvataiteen kontekstissä näyttelyn esittäminen

Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi (15osp)
- valokuvan pintarakenne

Toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2019-2020 integroituna KälviäArts – valokuvataiteen opiskeluun Keski-Pohjanmaan kansanopiston tiloissa Kälviällä.

Lisätietoja koko tutkinnon suorittamisesta:
Mediapalvelujen toteuttajaksi (audiovisuaalisen viestinnän osaamisala) voit opiskella Kokkolan ammattikampuksella mediakeskus LIMEssä. Tutustu oppimisympäristöön osoitteessa www.mediakeskuslime.fi. Hakeutuminen https://bit.ly/2OkTIdj.

Media-alalla vaadittavan osaamisen hankkimiseksi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Koulutuksen alussa tehtävän osaamiskartoituksen perusteella olemassa oleva osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Puuttuva osaaminen hankitaan joustavasti oppilaitoksen oppimisympäristöissä, verkko-opintoina ja koulutustyöpaikoilla. Ammattitaito osoitetaan näyttöinä, kun vaadittava osaaminen on hankittu.
Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit kehittää alan osaamistasi työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja hakeutumisesta:

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019