Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ICT-asentajana muun muassa tietokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä, tieto- ja tietoliikenneverkkojen rakentajana ja ylläpitäjänä, hälytysjärjestelmien asentajana, sulautettujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet), viihde-elektroniikkamyymälän asiantuntijana, tietokoneiden huoltajana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kohderyhmä

ICT-asentajan ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti ovat edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp:
- Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
- Tietokone- ja tietoliikenneasennukset

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta ja työelämä osaaminen

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397335/reformi/tiedot

Toteutus

ICT-asentajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.

Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan tyypillisimpiä jatko-opintoja ovat:
- tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
- tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto
- insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma.

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Ei vapaita opiskelupaikkoja

Viimeksi muokattu: 21.9.2019