Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

mediapalvelujen toteuttaja

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön ja osaa toimia audiovisuaalisissa tuotannoissa. Hän hallitsee erilaisten mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot.
Mediapalvelujen toteuttaja osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa. Hän osaa toimia monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä ja tuottaa palveluita asiakkaiden tarpeisiin myös itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään media-alan osaamista tai ovat hakeutumassa alan työtehtäviin. Koulutus sopii myös alanvaihtajille.
Media-alalle hakeutuvalla on halu toteuttaa luovia sisältöjä teknologiaa hyödyntäen. Alalla korostuvat myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä asiakaslähtöinen ajattelu. Englannin kielen taidosta on hyötyä.

Sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
- Media-alan ammatilliset tutkinnon osat, 15 osp
- Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 30 osp
- Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp
- Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Opinnoissa voi valita joko video- ja elokuvatuotantoon, visuaaliseen tuotantoon tai äänituotantoon painottuvan suorituspolun. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4610160/reformi/tiedot

Toteutus

Media-alalla vaadittavan osaamisen hankkimiseksi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Koulutuksen alussa tehtävän osaamiskartoituksen perusteella olemassa oleva osaaminen joko tunnustettaan tai tunnistetaan. Puuttuva osaaminen hankitaan joustavasti oppilaitoksen oppimisympäristöissä, verkko-opintoina ja koulutustyöpaikoilla. Ammattitaito osoitetaan näyttöinä, kun vaadittava osaaminen on hankittu.

Mediapalvelujen toteuttajaksi opiskellaan Kokkolan ammattikampuksella mediakeskus LIMEssä. Tutustu oppimisympäristöihimme osoitteessa www.mediakeskuslime.fi.

Lisätietoja

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit kehittää alan osaamistasi työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin.

Lisätietojakoulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

TÄLLÄ HETKELLÄ VOIMME HUOMIOIDA VAIN HAKIJAT JOILLA ON ALALTA AIEMPAA OSAAMISTA. TÄSSÄ TAPAUKSESSA OLE SUORAAN YHTEYDESSÄ HAKIJAPALVELUIHIN.

Viimeksi muokattu: 21.9.2019