Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

150 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

250 €

Tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Koulutus antaa valmiudet kehittyä ohjelmoinnin tai IT-tuen ammattilaiseksi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikan alan koulutus tai kokemusta alan työtehtävistä. Koulutus sopii jatko-opinnoiksi esimerkiksi datanomeille.

Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikka alan osaamista, mutta alan ammatillinen tutkinto puuttuu.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää soveltuvaa työ- tai työssäoppimispaikkaa.

Sisältö

Koulutus sisältää tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon osat:

Pakollinen tutkinnon osa
- Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 120 osp
- Ohjelmiston suunnittelu 60 osp
- Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto 60 osp
- Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen 60 osp
- Palvelin- ja työasematuessa toimiminen 60 osp
- Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen 60 osp

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667902/reformi/rakenne

Toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta on 2 - 3 kertaa kuukaudessa tiistai- tai torstai-iltaisin. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssä oppimista oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opiskeluna.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto suoritetaan omissa työtehtävissä henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Tutkintovastaava Tarja Peltoniemi, p. 044 725 0848
tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

KOULUTUKSEN RAKENNE

Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

  • toimia palvelulähtöisesti ja organisaation tietohallintostrategian mukaisesti
  • tieto- ja viestintätekniikka-alan toiminnan pääperiaatteet
  • esitellä organisaation toimintaa

Ohjelmiston suunnittelu

Koulutuksen jälkeen osaat

  • ottaa huomioon suunnittelussa asiakkaan kokonaistarpeet
  • suunnitella käyttöliittymän ja toimintalogiikan
  • laatia ohjelmiston suunnitteluun liittyvät dokumentit

Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

  • toteuttaa sovituilla kehitysympäristöillä tai ohjelmointikielillä asiakkaan tarpeet täyttävän ohjelmiston
  • testata ohjelmistoa sen toimivuuden varmistamiseksi
  • ottaa ohjelmiston käyttöön tuotantoympäristössä
koulutuksen-rakenne AT
Viimeksi muokattu: 21.9.2019