Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, monimuotokoulutus

Datanomi

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

180 osp

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on opiskella laaja-alaiset valmiudet tieto- ja viestintätekniikka-alan työtehtäviin.

Datanomin tutkinto on hyvä perusta vaativiinkin työtehtäviin: datanomeja tarvitaan siellä, missä tietokoneita käytetään.

Kohderyhmä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, jos:
- tarvitset it-osaamista työssäsi toimialasta riippumatta
- työskentelet tieto- ja viestintätekniikan parissa, mutta tutkinto puuttuu
- haluat kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi tai
- haluat laajentaa työnkuvaasi

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osaamispistettä (osp) ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osp:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
- Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp
- Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp

Osaamisalan opinnot, Käytön tuen osaamisala:
- Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp
- Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp
- Valinnaiset tutkinnonosat 40 osp
tai
Osaamisalan opinnot, Ohjelmistotuotannon osaamisala:
- Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 ops
- Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp
- Valinnaiset tutkinnonosat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328283/reformi/tiedot

Toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseksi. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan.

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti joka toinen viikko yhtenä arki-iltana ja lauantaisin. Opiskelu sisältää myös itsenäistä etä- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opiskeluna.

Voit osallistua koulutukseen oman työsi ohessa, jolloin pystyt soveltamaan koulutuksessa oppimaasi heti työtehtävissäsi. Mikäli olet tällä hetkellä ilman työpaikkaa, voidaan koulutuksesi henkilökohtaistaa päätoimiseksi opiskeluksi.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto suoritetaan työpaikalla tai työssäoppimispaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Tarja Peltoniemi, p. 044 725 0848

tai Hakijapalvelut, p 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelutehtävissä toimiminen

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tunnistaa, kuvailla ja dokumentoida liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja sidosryhmät
 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssäsi
 • käyttää sosiaalisen median työkaluja
 • suunnitella ja valmistella palvelutilanteen
 • palvella asiakasta ja hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tehdä laitteiden ja ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä
 • asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet ja perusohjelmat
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi
 • kytkeä työaseman verkkoon
 • testata ja dokumentoida työaseman käyttöönoton

Osaamisala (valitaan toinen)

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 • määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot
 • suunnitella ohjelmiston rakenteen
 • laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation
 • suunnitella ohjelmiston toteuttamisen
 • toteuttaa ohjelmiston
 • testata ja dokumentoida ohjelmiston

Käytön tuen osaamisala

Koulutuksen jälkeen osaat

 •  ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palveluja
 • hallinnoida palvelinohjelmistoja
 • virtualisoida palvelinympäristön
 • huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta
 • asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet
 • tuottaa tietoverkkoon palveluja
 • ottaa työasemalla verkkopalveluja käyttöön
 • kouluttaa, opastaa ja tukea asiakkaita
 • dokumentoida tieto- ja viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton
Datanomi-koulutuksen-rakenne1
Viimeksi muokattu: 21.9.2019