Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

10 op

Kesto

14.1.2020 - 25.6.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

2700€

Tavoite

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

Kohderyhmä

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.
Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja harjoittelemme prosessin neljää askelta (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?
Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista? Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja voi toimia koulutuksen jälkeen erilaisissa haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa omassa työssään ja ohjaajat ovat toimineet esimerkiksi tukihenkilöinä tai kuuntelijoina kriisitilanteissa. Lisäksi valmistuneet RVO:t ovat vetäneet Rakentavan vuorovaikutuksen harjoitteluryhmiä ja pitäneet NVC-prosessin esittelytilaisuuksia.

Toteutus

XXIII Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus (ti-to, klo 9.00-19.00 välillä):

Osa 1 (ti-to) 14.-16.1.2020 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)
Osa 2 (ti-to) 11.-13.2.2020
Osa 3 (ti-to) 10.-12.3.2020
Osa 4 (ti-to) 7.-9.4.2020
Osa 5 (ti-to) 26.-28.5.2020
Osa 6 (ti-to) 23.-25.6.2020

Koulutuksessa perehdytään Nonviolent Communication -prosessin filosofiaan, perusteisiin ja käytäntöön luentojen, harjoituksien, ryhmätöiden, roolipelien sekä välitehtävien avulla.

Lisätietoja

Kouluttaja: Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer ja Elisa Makkonen, RVO.
Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaan ja päivällisen kurssipäivinä. Koulutus laskutetaan erissä.
Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Majoitukseen ym. käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut koulutussihteeri puh: 040 8085035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi
Hae koulutukseen www.kpedu.fi/kansanopisto

Viimeksi muokattu: 11.12.2019