Logoterapian perusopinnot LTI

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

25 op

Kesto

11.10.2019 - 6.9.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

2200€

Kohderyhmä

Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille, joita kiinnostaa ihmisenä kasvaminen ja tarkoituksellinen elämä. Opiskelijan tausta voi olla sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, liiketoiminnassa, henkilöstöhallinnon tehtävissä, terapia-alalla, asiantuntijatehtävissä tai esimerkiksi valmentamisessa. Työpaikkojen välissä oleville ja eläkkeelle siirtyville logoterapiaopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnan tarkistamiseen tai uuden löytymiseen.

Sisältö

Logoterapia eli Viktor E. Franklin kehittämä tarkoituskeskeinen ajattelu tarjoaa mahdollisuuden ja keinoja pohtia elämän arvoja ja tarkoitusta, oppia kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä löytää toivoa ja myönteisyyttä elämään. Logoterapian juuret ovat filosofiassa, antropologiassa ja psykologiassa. Sen keskeinen teesi on, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus ja se on mahdollista löytää.

Perusopinnoissa perehdytään logoterapian perusteisiin ja hankitaan valmiudet sen soveltamiseen omassa elämässä ja/tai työssä. Koulutus antaa uusia näkökulmia ja eväitä myös ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja sopii ammatilliseksi täydennys - koulutukseksi. Perusopinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaaja LTI®, logoterapeutti LTI® tai logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® -opintoihin muiden edellytysten täyttyessä.

LTI® -merkki toimii laadun takeena vahvistaen koulutuksen noudattavan yhteismitallista ja alkuperäistä eurooppalaista koulutusjärjestelmää.

Toteutus

Logoterapian perusopinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän jaksoissa. Opintoihin sisältyy myös etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä ja lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.
Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti pe-su. Perjantaina opetusta klo 12-18, lauantaina klo 9-17 ja sunnuntaina klo 9-14.30.

Lähikoulutusjaksot:
syksy 2019
11.- 13.10 Aloitusjakso: Orientaatio. Franklinin elämäntyö. Mitä logoterapia on?
22.- 24.11 Ihmiskäsitys ja sen merkitys, logoterapian ihmiskäsitys
13.- 15.12 Elämän tarkoitus ja arvot

2020
24.-26.1 Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
21.-23.2 Elämäntaitoa / logoedukaatiota elämänkaaren muutosvaiheisiin, kehityskriisit
20.-22.3 Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
17.-19.4 Filosofinen ajattelu ja logofilosofia

15.- 17.5 Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
26.-28.6 Erilliskysymyksiä toiveiden mukaan. Lopputyöesseiden esittäminen
4.-6.9 Päättöjakso: Lopputyöesseiden esittäminen, arviointi, todistukset

Lisätietoja

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
Kouluttaja: Tuija Widén, Tampere tuija.widen@mentorica.fii, 044 344 2333
Logoterapeuttisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan kouluttaja, liiketalouden tradenomi, opettaja, esimies- ja työelämävalmentaja, työnohjaaja STOry, logoterapeutti LIF®

Koulutusmaksu sisältää koulutusmateriaalit, opetuksen sekä lounaan lähipäivinä. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Jos tarvitset majoitusta, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Lisätiedot koulutuksen käytännön järjestelyistä: info.kansanopisto@kpedu.fi tai puh: 040 8085035

Peruuttamattomasta koulutuspaikasta laskutamme 30% kurssin hinnasta. Kansanopisto pidättää oikeuden koulutuksen peruuttamiseen, mikäli osallistujia ei tule tarpeeksi.

Viimeksi muokattu: 25.8.2019