Kokemusasiantuntija

Opetusmuoto

Lähiopetus

Laajuus

140h

Kesto

17.1.2020 - 25.5.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

300€

Tavoite

Kokemusasiantuntija voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, kuten koulutuksissa, tapahtumissa, ryhmätoiminnoissa tai kehittämistyössä.
Koulutuksella halutaan tukea asiantuntijan valmiuksia kuvata kokemuksiaan, ja taitoja tuoda esille oma näkökulmansa esimerkiksi kehittämistyöhön, päätöksentekoon, koulutukseen ja vertaistukeen.

Kohderyhmä

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta joltain elämän osa-alueelta. Kokemus voi liittyä esimerkiksi pitkäaikaiseen sairauteen tai siitä toipumiseen, tapaturmaan, krooniseen kipuun sekä
mielenterveys- ja päihdeongelmiin, aiheita on monia. Henkilökohtainen asiantuntijuus voi syntyä kokemuksista palvelujen käyttäjänä, tai rinnalla kulkijan osasta, omaisena ja läheisenä.

Sisältö

Koulutuksella tuetaan kokemusasiantuntijan valmiuksia kuvata kokemuksiaan ja tuoda oma näkökulmansa esille kehittämisyöhön, päätöksentekoon, koulutukseen ja vertaistukeen. Keinoina ovat vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmätyö- sekä tietotaitojen lisääminen.

Koulutussisältöä:

Ryhmänohjaustaidot

Viestintä-ja vuorovaikutustaidot
Esiintymistaidot
Oman tarinan kirjoittaminen, jäsentäminen ja kertominen
Vastuullisuus toimijana
Kokemusharjoittelu
Kokemusasiantuntijaverkoston ja palvelujärjestelmän tunteminen
Verkossa toimiminen

Ryhmänohjaajan taitoihin johdattavat opiskelijaa mm. ihmisten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksellisen toiminnan sisäistäminen. Ohjaajana toimimisessa ja toiminnan suunnittelussa on monta huomioitavaa asiaa, joihin haemme selkeyttä koulutuksen aikana.
Siltä pohjalta esimerkiksi vertaisryhmän ohjaaminen on huomattavasti helpompaa.

Oman tarinan muokkautuminen hallittavaksi kokonaisuudeksi, on yksi päätavoitteista. Kirjoittamalla ja esiintymistaitoa kehittämällä, saadaan tarina muokkautumaan erilaisiin kokonaisuuksiin, aina tilanteen vaatimalla tavalla. Toimiminen erilaisissa tilanteissa haastaa kokemusasiantuntijan tunnistamaan kulloisenkin tarpeen. Esimerkiksi odotukset vertaistoiminnassa ja kehittämistyössä ovat toisistaan poikkeavat.

Mietimme koulutuksen aikana myös vastuullisuus kysymyksiä. Teemme, pohdimme ja löydämme vastauksia yhdessä, jotta jokaisen opiskelijan asiantuntijuudesta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty talteen ja käytettäväksi edelleen. Ja, jotta jokainen kokemusasiantuntija voisi tuntea itsensä vahvemmaksi, varmemmaksi ja tarpeellisemmaksi koulutuksen käytyään.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 140 tuntia. Laskin 8 päivälle, 7 h päivä, klo 9-14.

8 Lähipäivää (klo 9-14) 56 h
Ohjeistetut välitehtävät 30 h
Kokemusharjoittelu 44 h
Kokemusharjoittelu raportit 10 h (tämän toimii myös kirjallisen
ilmaisun harjoituksena lausuntoja ym. vastaavia tarpeita ajatellen )

Läihiopetuspäivät
17.-18.1.2020 (huom! pe-la)
10.2.2020
9.3.2020
30.3.2020
20.4.2020
11.5.2020
25.5.2020

Lisätietoja

Kouluttaja: Auli-Maritta Ruuskanen
Koulutuksen hinta 300€ sisältää lounaan lähiopetuspäivinä.
Maksu laskutetaan kuukausierissä.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp.
Lisätiedot: Kai Harju, kai.harju(at)kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 19.1.2020