Hyvinvointivalmentajakoulutus 3. vuosi (Erikoistumisalat)

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

26 op

Kesto

11.1.2020 - 27.9.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

2100 €

Tavoite

Kolmannen opintovuoden tavoitteena ja teemana on aiemmin opitun syvällinen juurruttaminen sekä avaaminen kohti sitä itseä ja minuutta, joka potentiaalini puolesta voin olla.

Kyseessä on Transformatiivisen muutosprosessin kolmannen vaiheen syventäminen uusien työvälineiden myötä sekä oman elämän, että asiakastyöskentelyn näkökulmasta.

Lisäksi opinpolku sisältää ryhmänohjaamiseen, sekä -valmentamiseen liittyviä osuuksia, antaen näin valmiuksia toimia tulevaisuudessa myös Hyvinvointivalmentaja-peruskoulutuksen opetustehtävissä TCAn (Transformative Coaching Academy) edellyttämien kriteerien mukaisesti.

Koulutuksen aikana valitaan oma hyvinvointivalmentamisen erikoistumisala, jonka puitteissa suoritetaan oma ryhmävalmennuksellinen osio, sekä harjoitusvalmennukset.

Erityisen tärkeää on jälleen kerran palata takaisin omaan itseen, oman korkeimman potentiaalin ja oman elämäntehtävän äärelle, ja sitä kautta löytää luonteva suunta oman elämän ohjaamiselle sekä erikoistumisalalle.

Koulutus käsittelee ja antaa valmiuksia vastata seuraaviin kysymyksiin:

Kuka minä olen juuri tässä kohtaa tätä matkaa?
Kuinka tähän on tultu?
Mitä mahdollisia korjausliikkeitä tarvitsen johtaakseni itseäni ja elämääni parhaalla mahdollisella tavalla?
Kuinka voin intuitiivisesti ymmärtää Korkeimman Itsen näkökulmasta sen, mitä Elämä minusta tahtoo?

Kuinka voin ohjata itseäni kohti tätä siten että se palvelee korkeampaa hyvää?
Kuinka voin vahvistaa entisestään omaa centering- työskentelyä?
Mikä tahtoo tulla näkyväksi juuri nyt?
Kuka minä tahdon olla tässä vaiheessa matkaani korkeimman Itseni ohjatessa toimintaani?
Kuinka voin tunnistaa, mitä Assagiolin ihmistyyppiä edustan ja mitä tahdon lajia tai toimenpiteitä erityisesti tarvitsen?
Kuinka voin tietoisesti ohjata elämääni ja navigoida elämänkaaripsykologian näkökulmasta siten, että tietoisesti valitsen itseäni tukevimman käsikirjoituksen, sen sijaan että ‘Vulnus’ ohjaisi toimintaani huomaamattani?
Mitkä tunnelukot ohjaavat valintojani tiedostamattomasti?
Kuinka voin valita toisin skeematerapian työvälineistöä hyödyntäen?
Kuinka voin luoda elämäni uuden tulevaisuuden nojautumatta menneisyyden malleihin Otto Scharmerin Presencing ja U-teorian näkökulmasta?

Koulutus täydentää kolmivuotisen Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentava asiantuntija-opintokokonaisuuden.

Toteutus

Koulutus jakaantuu tuntimääräisesti seuraavasti:

Laajuus 700h
(lähiopetus 306h, etä 394h)
Lähiopetusjaksot 96h
(6 vkl x 16h)
Videoluennot + PK vierailut 50h
(5 krt lähijaksojen väleissä)
Etätehtävien ohjattu verkko-opetus 160h
(sisältyy alla oleviin aiheisiin/sisältöihin)
Etätehtävät 6kpl 60h
Centering-harjoitukset sisältäen kehollisia kehoon tulo/tietoisuusharjoituksia 200h

Valmennuksen välineet erik.ala 20h
Ryhmänohjaaminen/valmennus (sis. raportointi) 30h
Harjoitusvalmennukset erik.ala (sis. raportointi) 80h
Oppimispäiväkirja 84h
Opinnäytetyö erik.ala 80h

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää seuraavina ajankohtina: 11.-12.1.2020, 21.-22.3.2020, 23.-24.5.2020, 13.-14.6.2020, 15.-16.8.2020, 26.-27.9.2020

Opintojaksojen väliin ajoittuvat ryhmävalmennus osuudet, jotka toteutetaan Elä ja Valmenna Hyvää Elämää hyvinvointivalmentajakoulutksen perusopintojaksojen aikana erikseen sovittavalla tavalla opintokalenterin mukaisesti. Myös muualla tapahtuva ryhmävalmennus on mahdollista.

Koulutuksen järjestäjä pidättää itselleen oikeuden ohjelman muutokseen.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Transformative Coaching Lab & Transformative Coaching Academy:n hyvinvointivalmentajien asiantunteva koulutustiimi. Vastuukouluttajana on koulutusjohtaja Leena Vainio.
Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa.
Koulutuksen sisältö: Leena Vainio puh. 050 3003 515

Käytännön järjestelyjen osalta: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, puh. 040 8085 035/koulutussihteeri tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 25.8.2019