Puutarhaterapia ja Green coach- koulutus

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

20 op

Kesto

12.10.2019 - 29.3.2020

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

1900 €

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach- toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteistä puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching -osaamista laaja-alaiseen Green Care -ajatteluun osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja fyysisen ympäristön suunnittelua.
Tavoitteena on myös kehittää eri alojen ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja työkulttuuria. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin sekä toimimaan sisäisenä coachina eri yrityksissä ja työyhteisöissä

Tässä koulutuksessa lanseerataan ammattinimike Green Coach. Coaching tähtää aina positiiviseen muutokseen ja kehitykseen, jolloin muutosta tapahtuu yksilötasolla, ryhmässä, työyhteisöissä ja organisaatiotasolla.

Kohderyhmä

Ammatillinen täydennyskoulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali- terveys- ja kasvatusalan sekä yritysten henkilöstölle. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat edelleen laajentaa omaa kompetenssiaan, tietoisuustaitojaan sekä työnsä monipuolisuutta ja laadukkuutta. Opiskelussa vaaditaan hyvää orientaatiota prosessuaaliseen oppimiseen sekä tekstintuottamisentaitoja. Hakemuksen jättäneille lähetetään tarkempi ns. s.postihaastattelu.

Sisältö

Taustaa
Puutarhanhoito ja puutarhanhoidon terapeuttiset ja kuntouttavat vaikutukset ovat olleet pitkään tiedossa Suomessa ja muualla Euroopassa ja Amerikassa. Suomessa on historian saatossa ollut useita sairaaloita, joissa on käytetty ja käytetään jatkuvasti puutarhanhoitoa potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Myös useissa kouluissa ja oppilaitoksissa, lapsi- ja vanhustyössä puutarhaterapeuttinen toiminta on tuttua vuosikymmenten ajalta. Toiminta Suomessa on ollut enimmäkseen työtoimintaa, eikä niinkään tietoisesta puutarhan – ja kasvein hoidon kautta saatavasta puutarhaterapeuttisiin hoitotyömenetelmiin perustuvasta kuntouttavasta työotteesta.


Opetussuunnitelmamme perustuu teorioiden osalta useimpiin tiedetaustoihin. Keskeisinä teorioina tässä koulutuksessa ovat luonnontieteet, sosiaalipedagogiikka, psykoterapia sekä psykofyysinen psykoterapia sekä taloustieteet. Koulutuksen rakenne on prosessuaalinen, joka yhdistää teoriatiedon sekä kokemuksellisuuden pitkäkestoiseksi prosessiksi. Puutarhanhoito ja kasvien kanssa työskentely on siirtymävaihe – operointiväline itse puutarhaterapeuttiseen kuntouttavaan työhön ja työotteeseen.

Koulutuksen aikana koulutettava
- Harjaantuu puutarhaterapeuttisten sekä coaching- elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
- Ymmärtää viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä sekä osana nykyistä palvelutuotetta
- Osaa soveltaa Green Care - ajattelua ja Coach- osaamista osana työhyvinvointia ja kokonaiskuntoisuutta

Toteutus

Koulutus on monimuoto- opiskelua, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta. Tarkemman opetussuunnitelman koulutettava saa koulutuksen alussa. Lähiopetuksessa hyödynnetään Skypeä sekä kansanopiston suomia mahdollisuuksia intensiivisiin lähijaksoihin. Intensiivipäivien aikataulu on: perjantaisin 17.00-20.00, lauantaisin 9.00-20.00 ja sunnuntaisin 9.00-16.00. Teoria linkittyy tiiviisti käytäntöön intensiivijaksojen aikana. Näin tuemme opiskeluprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Oppimisen kannalta olemme todenneet menetelmän erinomaiseksi.

Aikataulu syksy 2019:
la-su 12.-13.10.2019 Etäseminaari (skype)
pe-su 8.-10.11.2019 Intensiivipäivät Kälviällä

Aikataulu kevät 2020:
la-su 11.-12.1.2020 Etäseminaari (skype)
pe-su 7.-9.2.2020 Intensiivipäivät Kälviällä
la 7.3. 2020 Treeniseminaari (skype)
Harjoittelut maaliskuussa 2020
la-su 28.3.-29.3.2020 Loppuseminaari Kälviällä

Lisätietoja

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Valkoinen Talo Partner
Kouluttajat: Riitta Suonpää, Hpj.,koulutusjohtaja
Kimmo Kaipia, kouluttaja, fysioterapeutti, kimmo.kaipia@valkoinentalofinland.fi
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE Valkoinen Talo Partnerin kouluttajat ja terapeutit , puutarha-alan ammattilaiset sopimuskumppaniemme taholta.
www.valkoinentalofinland.fi
Koulutusmaksu sisältää koulutusmateriaalit, opetuksen sekä lounaan lähipäivinä. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Jos tarvitset majoitusta, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Lisätiedot: info.kansanopisto@kpedu.fi tai 040 8085035

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti.

Viimeksi muokattu: 19.5.2019